Kimo Type L pitot tube | 6 mm diameter x 500 mm long

Contact Instrument Solutions

Kimo Type L pitot tube 6 mm diameter x 500 mm long

    • Accessory: Kimo Type L pitot tube| 6 mm diameter x 500 mm long Manufacturer code: TPL-06-500 12975
      • Price: £183.92